Клинични проучвания

Лазерните системи и процедури на Alma Lasers са клинично тествани и признати от международни лекари, дерматолози и други професионалисти, работещи в областта на медицината.

Разгледайте клиничните проучвания, различни казуси и научни публикации, проведени от едни от най-добрите специалисти и изследователи в световен мащаб: